Tek Bir İşlevi Vardır: Bir Ulusun Ekonomisini Sağlam Limanlara Demirlemek!

Deniz Mühendisliği

İtalyan yapımı arabanız ülkenize nasıl ulaştı? Ülkeniz ürün ithalatı veya ihracatını nasıl gerçekleştiriyor? Elbette gemilerle. Deniz mühendisliğinin önemini, diğer endüstrilerin işlevlerini yerine getirip getirmediğine bakarak anlayabiliriz. Dayanıksız ürünlerin birçoğu gemilerle nakledilir. Yine dünyanın fosil yakıt ihtiyacını giderebilmek için tanker gemilerine ihtiyacımız vardır. Kısacası, bu bilim alanı ülkelerde, ekonomilerde ve endüstrilerde önemli roller üstlenmektedir.

İşletmenizi binlerce kilometre uzağa taşıyın

Deniz mühendisliği günümüz dünyasına küçük bir destek sunuyor gibi görünse de, bu alanın hayatımızdaki varlığı umulduğundan çok daha etkilidir. Bizler, DreamEDGE bünyesinde mühendislik tasarım süreci, gemi yapımı, gemilerin ve deniz taşıtlarının bakım ve işletimi aktivitelerini gerçekleştiriyoruz ve sizlere deniz ötesine açılma ve deniz taşımacılığı ile iş alanınızı genişletme fırsatı sunuyoruz.

Deniz mühendisliği müşteri desteği

Gemi yapımı
Ürün geliştirme ve endüstrileşme
Sistem geliştirme ve entegrasyonu
Lojistik, bakım ve risk yönetimi
Üretim ve kalite entegrasyonu
Prototip hazırlama ve düşük hacimli üretim

Yaratıcı düşünmek, çevreye ilham verir

Çözümler

Gemi yapımı

Deniz mühendisliği, tersanelerde gemi ve diğer yüzen araçların üretimine ilişkin gerçekleştirilen aktivitelerde önemli roller oynamaktadır. Buna gemilerin kullanım süreleri boyunca gerçekleştirilen araştırma, tasarım ve geliştirme aşamalarının tamamı dâhildir.

compare
Tasarım ve hesaplama
Sipariş hazırlığı
insert_drive_file
Endüstriyel dosyalar ve araçlar
Akış yönetimi
reorder
Organizasyon ve hazırlık
assignment
Anomali yönetimi

Sistem geliştirme ve entegrasyonu

Sistem geliştirme ve entegrasyonu, gemilerin, özellikle de savaş gemilerinin yapımında önemli bir aşamadır. Daha özele inecek olursak; sensörler ve silahlarla donatılmış kusursuz bir savaş sistemi entegrasyonu, gemilere saldırı verimliliği ve savunma sağlamaktadır.

assignment
İşlevsel çalışmalar ve planlama
Yapı ve akışkan hesaplamaları
Ekipman entegrasyonu
assignment
Nitelik testleri

Ürün geliştirme ve endüstrileşme

Deniz endüstrisi büyüdükçe, daha fazla geminin ve yüzer aracın geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Üretim süreçlerinin doğru ve verimli bir şekilde planlanması ve zamanlandırılması ise giderek daha fazla önemli ve karmaşık hale gelmektedir.

compare
Tasarım, çizimler ve hesaplamalar
assignment
Anomali yönetimi
İşleme ve üretim süreçleri
playlist_add_check
Uygunluk yönetimi ve testleri

Lojistik, bakım ve risk yönetimi

Firmaların, bugün bilinen tüm riskler karşısında bazı güvenlik yönetimi tedbirleri almaları gerekmektedir. Bu bağlamda değerlendirme ve müdahalelerin eksiksiz ve etkili bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için organize olunmalı ve planlı hareket edilmeli, ayrıca tüm eylemler yeni belgelerle veya mevcut belgelerde yapılacak değişikliklerle kayıt altına alınmalı, böylece karar alma sürecine ilişkin kanıt oluşturulmalıdır.

Güvenlik etütleri
playlist_add_check
Bakım planları
Risk ve lojistik destek analiz
playlist_add_check
Uygunluk yönetimi ve testleri